Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija dalyvavo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir savivaldybės
bendrai finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“. Birželio 17-18 dienomis 5-11 klasių mokiniai
įdomiai vasaros laiką leido Balsių stovykloje: vyko įvairios sportinės varžybos, gimnazijos šauliai surengė
įtraukias veiklas, stovyklautojai grojo, dainavo, šoko. Balsiuose neliko nė vieno nuobodžiaujančio…
Penktadienį vakare į stovyklą buvo pakviesti ir atvyko mokinių tėvai, apsilankė Tryškių seniūnas A.
Jokubauskis. Prie laužo gimnazijos direktorius J. Maneikis apžvelgė besibaigiančius mokslo metus, o
vakarėjant ir mokyklos mokytojus, ir tėvus dar labiau suartino nuoširdūs pokalbiai ir bendros dainos.
Šeštadienį, išvažiuodami iš stovyklos, mokiniai vienbalsiai kartojo:
-Patiko. Labai patiko.


Irena Baranauskienė

Simona papildė šaulių gretas

Simona Akučkaitė, keletą metų pabuvusi jaunąja šaule, priimta į Lietuvos šaulių sąjungą. Šaulių sąjunga – valstybės remiama sukarinta visuomeninė organizacija, vienijanti valstybės gyvenimui ir gynybai neabejingus žmones.

Simona atsakė į klasės draugų ir auklėtojos Ritos Masiulienės klausimus.

Kamilė. Kodėl nusprendei duoti priesaiką ir tapti šaule?

Simona. Sukako 18 metų ir įgijau teisę būti tikrąja šaule.

Greta P. Kodėl sugalvojai pradėti tokią veiklą?

Simona. Baigiau muzikos mokyklą ir norėjau naujos veiklos.

Justina. Ar toliau siesi ateitį su šauliais?

Simona. Žinoma

Auklėtoja. Kokie ateities planai?

Simona. Pabaigti bazinius kursus.

Auklėtoja. Kokių nuotykių esi patyrusi?

Simona. Stovykloje Rukloje teko patirti didelį nuovargį. Anksti keltis, vėlai gultis. Sekino didelis karštis. Reikėjo vaikščioti su pilna ekipuote ir kuprine.

Auklėtoja. Kodėl Tau reikia tos veiklos?

Simona. Man patinka.

Auklėtoja. Patirti malonumai?

Simona. Įrodyti sau, kad gali. Kad gali pasiekti užsibrėžtų tikslų. Supratimas, kad gali gyventi be telefono, kad geriau bendrauti gyvai.

Greta P. Ar kada nors galvojai mesti šią veiklą?

Simona. Ne, niekada.

Kamilė. Ką rekomenduotum jaunuoliams, norintiems įstoti į Šaulių sąjungą?

Simona. Turėti noro ir nebijoti bandyti.

Greta P. Kuris dalykas Tave erzina, kai esi stovyklose?

Simona. Kai reikėdavo anksti keltis, nes sekundžių tikslumu turi susiruošti ir stoti į rikiuotę.

Kamilė. Ar planuoji savo ateitį sieti vien su šia veikla?

Simona. Kol kas ne. Bet ateity gali būti, jog siesiu.

Akcija ,,DAROM“ Tryškių darželyje

Ketvirtadienį, balandžio 21 dieną,  mūsų darželio kieme vyko aplinkos tvarkymo ir švarinimo akcija ,,DAROM. Akcijos tikslas – skatinti ugdytinius prižiūrėti gamtą ir juos supančią aplinką, rinkti šiukšles, jas rūšiuoti.

Mažieji akcijos dalyviai darželio teritorijoje šlavė takelius, grėbė senus lapus, rinko šiukšles, šakeles, kankorėžius. Visi vaikai džiaugėsi, kad darželio erdvė tapo švaresnė. Po darbų vaikai vaišinosi sausainiais ir gėrė sultis.

Mokytoja Raimonda Žvirblienė

Atsirado naujų edukacinių erdvių

Mūsų gimnazija, siekdama geros mokyklos požymių, dalyvauja kokybės krepšelio programoje. Tai tikslinė valstybės dotacija. Yra sudarytas veiklos tobulinimo planas. Vienas iš numatytų žingsnių – naujų edukacinių erdvių įrengimas. Grįžę po pavasario atostogų mokiniai pajus, kad mokykloje daugiau spalvų, žaismės, kad mokytis galima ne tik iš vadovėlio.

Rita Masiulienė

Metodinės tarybos pirmininkė

Susitikimai su lektoriumi Evaldu Karmaza

Balandžio 8 dieną, gimnazijoje, vyko įdomūs bei motyvuojantys susitikimai su lektoriumi-psichologu Evaldu Karmaza. Paskaitos tema moksleiviams – „Nieko nenoriu, motyvacija mokytis“, kurios metu lektorius moksleivius motyvavo mokytis, išsikelti ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Paskaitos „Profesinis santykis su dabartine moksleivių karta“ pedagogams metu, energingas ir daug praktikos šioje srityje sukaupęs psichologas, pakvietė dalyvius į diskusiją, išklausė, dalijosi savo patirtimi.

Psichologo pristatyti metodai padės pedagogams mokant ir skatinant mokinius būti aktyvesniais dalyviais, o ne pasyviais klausytojais jų pamokose. Žinios, praktiniai patarimai gauti seminaro metu, padės pedagogams motyvuoti moksleivius, kūrybiškai organizuoti ugdymo procesą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raimonda Valiuvienė

Akcija ,,Nenurašyk, o palaikyk“

Kovo 21-ąją dieną dalyvavome akcijoje ,,Nenurašyk, o palaikyk“. Akcija skirta Dauno sindromo dienai paminėti. Šiandien darželyje mūsų mažieji mūvėjo skirtingas kojines, spalvino kojinių trafaretus,  išreikšdami palaikymą ir toleranciją žmonėms su Dauno sindromu ir jų šeimoms. Siūlome bent vieną dieną nebijoti pabūti kitokiais!

Mokytoja Raimonda Žvirblienė

Facebook