Jau greitai mes, dvyliktokai, baigsime mokyklą. Išvyksime mokytis į kitus miestus. Čia, Tryškiuose, prabėgo 18 gegutės iškukuotų gyvenimo metų.

Čia aidėjo skardus vaikystės juokas, lėkė gėlėti sekmadieniai, kvepėjo žemuogės ant smilgos. Liko žaislai, sūpuoklės ir pirmosios meilės, džiaugsmai ir išdavystės. Čia supratome mokslo šaknų kartumą, sužinojome, ką kiekvienam iš mūsų reiškia tėvynė – tas žemės lopinėlis, kur tartum jauti bėgančių amžių aidą: sutartys, sąjungos, taikos, padalijimai ir vėl karai, sukilimai. Ir amžinas laisvės siekis.

Mums pasisekė, esame karta, gimusi laisvoje tėvynėje. Dar jos visos neaplankėme, tačiau tą pėdelę šalies – miestelį – kuriame gyvename, visada nešiosimės širdyje, nenugalėsime nuolatinio ilgesio sugrįžti atgal, nenugalėsime troškimo turėti savo medį, savo istoriją, savo namus. Negali mylėti visos tėvynės, jei nemyli savo kaimo, miesto ar miestelio bei jų žmonių. Tikime, kad mūsų miestelio laukia tik šviesi ir gera ateitis. Kad jaunimui bus daugiau galimybių augti ir tobulėti, turiningai leisti laisvalaikį ir kad daugelis norės čia sugrįžti gyventi, dirbti, kurti.

186374669_168741901821838_5892613299731482304_n
186556747_139369338125244_1339816385637108577_n
186515290_497805251362590_1705753861606482448_n
186472513_4106900302686942_3610554936140305889_n
186374669_168741901821838_5892613299731482304_n 186556747_139369338125244_1339816385637108577_n 186515290_497805251362590_1705753861606482448_n 186472513_4106900302686942_3610554936140305889_n

Kalbame angliškai iš širdies

Vyresnieji eTwinning komandos nariai, šeštos-devintos klasių mokiniai, ir antrąjį mokslo metų pusmetį aktyviai dalyvavo eTwinning projekto „Speak English and speak from the heart“ („Kalbėk angliškai iš širdies“) veikloje.

Sausio-balandžio mėnesiais dirbdami tarptautinėse komandose mokiniai sukūrė plakatus, audioknygas ir dalinosi mėgstamais vaizdo klipais muzikos tematika, daugiau sužinojo apie saugų internetą bei išbandė savo jėgas atsakydami į klausimus Kahoot platformoje. Bendradarbiaudami su projekto partneriais prisidėjo prie madų žurnalo kūrimo, kuriame pateikė straipsnelius apie paauglių madą, tautinius lietuvių drabužius, Lietuvos madų dizainerius.

Neįprasta, bet įdomi patirtis paįvairino nuotolinio darbo kasdienybę. Sekite mūsų veiklą https://twinspace.etwinning.net/117185/home

eTwinning madų žurnalo nuoroda: https://joom.ag/svQI

Mokytoja Neringa Lemežienė

1,2 % PARAMA GIMNAZIJAI

Brangūs Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos bendruomenės nariai,

           Materialinė bei kitokia parama labai reikalinga mūsų gimnazijai. Jūsų dėka mokykla gali tapti saugesne, patrauklesne, labiau atitinkančia mūsų visų lūkesčius. 2021 m. gautos lėšos bus tikslingai panaudotos ugdymo(si) aplinkos gerinimui.

           Tikėdamiesi Jūsų supratimo ir paramos, kreipiamės į Jus ir kviečiame skirti 1,2 procento pajamų mokesčio Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijai.
https://deklaravimas.vmi.lt/

Mūsų duomenys:
Įstaigos kodas: 190581588
Paramos gavėjo pavadinimas: Telšių r. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija
Buveinės adresas: Lazdynų Pelėdos g. 20, Tryškiai, Telšių raj.

Taip pat galite kreiptis į gimnazijos tarybą, kur Jums bus padėta  deklaruoti savo pasirinkimą. Su savimi reikia turėti asmens duomenis (asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta).

Gimnazijos Mokinių parlamentas

Metodinė diena Tryškių gimnazijoje

Įgyvendinant Telšių švietimo centro profesinių kompetencijų tobulinimo ilgalaikės programos „Socialinis emocinis ugdymas ikimokyklinėse įstaigose“ I-o modulio „Vaikų emocinio ugdymo stiprinimas“ mokymus, 2021 m. vasario 24 dieną Tryškių gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams organizuota metodinė diena „Mažo žmogučio didelės emocijos“.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos R. Valiuvienė ir R. Jazdauskienė kolegėms pristatė parengtą video pranešimą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų ir jausmų raiškos plėtotė ugdomojoje veikloje“, kurio metu pasidalino seminarų metu įgytomis žiniomis apie socialinių emocinių įgūdžių lavinimo strategijas ir metodus ikimokykliniame amžiuje, intervizijos metodo strategija bei savo kurtomis, ugdomojoje veikloje naudojamomis priemonėmis emocijų vertinimui ir įsivertinimui.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos R. Valiuvienė ir R. Jazdauskienė

internetui2
internetui1
internetui
internetui3
internetui2 internetui1 internetui internetui3