Biblioteka

BIBLIOTEKA-SKAITYKLA
Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos biblioteka-skaitykla – tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta. Kiekvienas čia gali rasti tai, ko jam labiausiai reikia. Ji visapusiškai tenkina bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauja ugdymo procese, sudarydama sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti.
Bibliotekos fondą sudaro grožinė, pedagoginė, informacinė literatūra, mokomosios kompiuterinės programos (CD). Bibliotekoje ir skaitykloje yra 5 kompiuteriai, 22 darbo vietos, kopijavimo aparatas. Skaitykloje teikiamos interneto paslaugas. Bibliotekoje ir skaitykloje dirba viena bibliotekininkė. Bibliotekos fondą sudaro virš 6000 egzempliorių knygų. Kasmet biblioteka aptarnauja daugiau kaip 300 lankytojų.

Bibliotekos tikslai :

 • visapusiškai tenkinti mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese bei sudaryti sąlygas asmenybės savarankiškam tobulėjimui;
 • plėtoti bibliotekos kaip informacinio centro veiklą.

Bibliotekos uždaviniai :

 • tobulinti informacinių, komunikacinių paslaugų teikimą, naudojant šiuolaikines informacines technologijas;
 • ugdyti moksleivių informacinius ir komunikacinius gebėjimus;
 • kaupti ir saugoti ugdymo procesui reikalingą bibliotekos dokumentų fondą;
 • padėti ugdyti moksleivių asmeninius, komunikacinius, informacinius ir kritinio mąstymo gebėjimus;
 • skatinti skaitymą, populiarinti mokyklos bibliotekos fondus ir paslaugas visai bendruomenei .

Bibliotekos veiklos sritys:

 • Bibliotekos fondo tvarkymas.
 • Vadovėlių fondo tvarkymas.
 • Administracinis darbas.

Paslaugos:

 • knygų išdavimas į namus;
 • informacijos teikimas apie bibliotekoje naujai gautas knygas ir vadovėlius;
 • reikalingos literatūros ir informacijos paieška;
 • individuali pagalba renkantis literatūrą.

Bibliotekos darbo laikas:
Pirmadienį – penktadienį  7.45 – 15.45 val.

Čia Jūsų laukia bibliotekininkė Zita Žalienė
Klausk, rašyk biblioteka.lzdp@gmail.com

Reikiamų knygų galite rasti ir internetinėje erdvėje:

http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/

www.nemokamosknygos.lt

www.antologija.lt

http://vadoveliai.emokykla.lt/

Mykolo Romerio universiteto biblioteka siūlo naudotis  Mykolo Romerio universiteto elektroninių knygų portalu  http://ebooks.mruni.eu
Portale patalpinta 130 knygų, kurios pateikiamos atvira prieiga skaitytojams iš viso pasaulio.

Facebook