1,2 % PARAMA GIMNAZIJAI

Brangūs Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos bendruomenės nariai,

           Materialinė bei kitokia parama labai reikalinga mūsų gimnazijai. Jūsų dėka mokykla gali tapti saugesne, patrauklesne, labiau atitinkančia mūsų visų lūkesčius. 2021 m. gautos lėšos bus tikslingai panaudotos ugdymo(si) aplinkos gerinimui.

           Tikėdamiesi Jūsų supratimo ir paramos, kreipiamės į Jus ir kviečiame skirti 1,2 procento pajamų mokesčio Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijai.
https://deklaravimas.vmi.lt/

Mūsų duomenys:
Įstaigos kodas: 190581588
Paramos gavėjo pavadinimas: Telšių r. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija
Buveinės adresas: Lazdynų Pelėdos g. 20, Tryškiai, Telšių raj.

Taip pat galite kreiptis į gimnazijos tarybą, kur Jums bus padėta  deklaruoti savo pasirinkimą. Su savimi reikia turėti asmens duomenis (asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta).

Gimnazijos Mokinių parlamentas

Metodinė diena Tryškių gimnazijoje

Įgyvendinant Telšių švietimo centro profesinių kompetencijų tobulinimo ilgalaikės programos „Socialinis emocinis ugdymas ikimokyklinėse įstaigose“ I-o modulio „Vaikų emocinio ugdymo stiprinimas“ mokymus, 2021 m. vasario 24 dieną Tryškių gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams organizuota metodinė diena „Mažo žmogučio didelės emocijos“.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos R. Valiuvienė ir R. Jazdauskienė kolegėms pristatė parengtą video pranešimą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų ir jausmų raiškos plėtotė ugdomojoje veikloje“, kurio metu pasidalino seminarų metu įgytomis žiniomis apie socialinių emocinių įgūdžių lavinimo strategijas ir metodus ikimokykliniame amžiuje, intervizijos metodo strategija bei savo kurtomis, ugdomojoje veikloje naudojamomis priemonėmis emocijų vertinimui ir įsivertinimui.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos R. Valiuvienė ir R. Jazdauskienė

internetui2
internetui1
internetui
internetui3
internetui2 internetui1 internetui internetui3

Konkursas užsienyje

III gimnazijos klasės mokinė Sofija Savickaitė sausio 25 dieną dalyvavo tarptautiniame rusų kalbos diktanto konkurse. Diktuojama buvo nuotoliniu būdu. Konkursą organizavo Baltijos federalinis Imanuelio Kanto universitetas, veikiantis Kaliningrade (Rusija). Sofiją ruošė mokytojas Jonas Tamulevičius.

Sofijos-diplomas

Laiškai iš Europos

Jaunesnieji eTwinning projekto „Our Letters, Our Languages“ („Mūsų laiškai, mūsų kalbos“) komandos nariai dar praėjusių metų lapkričio-gruodžio mėnesiais sulaukė gausybės laiškų iš visos Europos: Lenkijos, Slovakijos, Ispanijos, Bulgarijos, Serbijos, Estijos, Austrijos ir Turkijos. Su nekantrumu laukėme kiekvieno laiško, juos perskaitę aptardavome ir ieškodavome panašumų ir skirtumų tarp mūsų šalių, miestų, mokyklų ir netgi vieni kitų pomėgių. Kad ir kiti mokiniai galėtų pasidžiaugti laiškais, išeksponavome juos stende anglų kalbos kabinete, kuris mums dar ilgai primins apie šio eTwinning projekto bendraminčius iš Europos.

Mokytoja Neringa Lemežienė