Lietuvai ir Žemaitijai

Vasario 16-ąją pradėjome darbus, skirtus Lietuvai ir Žemaitijai. Dirbome iki mokslo metų pabaigos, tad tik dabar ir giriamės pradinukų stilizuotomis meškutėmis, vyresniųjų rašiniais, vietovardžių legendomis, šokiais, kitokiomis pamokomis ir projektais. Bet dar ne pabaiga. Laukite tęsinio!

Pamokų ciklą “Kelionės”

Pamokų ciklą “Kelionės” su septintokais baigėme integruota lietuvių kalbos ir istorijos pamoka išvykoje “Keliaujame po Telšius – mažąją Romą”. Idėja kilo mokytojai Almai,o mokytojai Nijolei tariu ačiū už bendradarbiavimą.

Menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės organizuota ugdomoji veiklą

Birželio 19 d. Menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės organizuotą ugdomąją veiklą skyrėme Žemaitijos metams. Erdvioje ir jaukioje Lazdynų Pelėdos muziejaus aplinkoje su mokiniais pynėme žolynų vainikėlius, senovišku būdu kūrėme suvenyrus iš šieno, šokom, dainavom, rungėmės sportinės varžytuvėse bei protmūšyje apie Žemaitiją…Dėkojame naujiems muziejaus šeimininkams Sandrai ir Vaidui Sakalauskams už svetingą priėmimą. 


Kalbų diena

Birželio 17 dieną vyko kalbų diena. 8-10 klasių mokiniai, dirbdami grupėse, imitavo kelionių
agentūrų reklamas. Paruošė lankstinukų, žodžiu lietuviškai, angliškai, rusiškai kvietė vykti į
Ukrainą, Tailandą, Graikiją, Ispaniją ir kitas šalis.
Mokytojos Neringos sukurtas filmukas ir parodo, kaip darbingai prėjo diena.
Vaizdo medžiaga

Aitvaras rašytojai

Aitvaras lietuvių mitologijoje – pagoniškojo panteono dieviška būtybė, atmosferos, vandens,  debesų sagotojas, turintis ryšį su žeme ir jos turtais. Mūsų gimnazijos šeštokai per šiuos mokslo metus sukaupė nemenką turtą – susipažino su Lazdynų Pelėdos gyvenimo ir kūrybos keliu, savarankiškai skaitė rašytojų apsakymus, juos inscenizavo, iliustravo, patys bandė kurti kūrinėlius, skirtus išmintingo paukščio pseudonimu pasivadinusių seserų rašytojų atminimui pagerbti. Liko tik apsilankyti Paragiuose. Ir ne tuščiomis – nuskraidinti į rašytojų gimtinę gėrybes nešantį Aitvarą, kad skraidydamas parko alėjomis jis visiems primintų, koks svarbus turtas yra Kūryba.

Lietuvių kalbos mokytoja V. Jokubauskienė

Padėkos vakaras

Jau tampa tradicija besibaigiant mokslo metams pasidžiaugti pasiektais rezultatais. Mūsų gimnazijos mokiniai ne tik dalyvavo, bet yra laimėję ne vieną dalykinį rajono, šalies konkursą ar olimpiadą, sporto varžybas, plačiai žinomi jaunieji šauliai, šokėjai. Tad birželio 7 vakaras ir buvo skirtas padėkoti už gerą mokymąsi, mokyklos vardo garsinimą gimnazistams, jų tėvams, mokytojams.

Padėkos žodžius tarė gimnazijos direktorius Juozas Maneikis, pavaduotoja ugdymui Kristina Vainauskienė, gimnazijos tarybos pirmininkė Alma Poškienė.

Vyko tėvų komiteto inicijuota akcija – paramos rinkimas vaizdo stebėjimo kameroms įsigyti. Komiteto pirmininkė Jurgita Žabaliūnaitė dėkojo už supratingumą: surinkta 440 eurų. Scenos puošmena – sūpuoklės – ir vėl kels mus, kad pamatytume tolesnį horizontą, leis žemyn, kad įveiktume ir kasdienius žemiškus  darbus.

Rita Masiulienė