Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas Mokykloje dirba socialinė pedagogė. Socialinė pedagogė įvertina ir sprendžia problemas, susijusias su mokinio pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu, ugdo socialinius įgūdžius, organizuoja tėvų švietimą, organizuoja mokinių nemokamą maitinimą, dalyvauja projektinėje veikloje, bendradarbiauja su institucijomis, tiesiogiai įtakojančiomis vaiką ir šeimą (Tryškių seniūnijos socialinės paramos ir rūpybos skyriaus specialistais, seniūnijos policijos pareigūnu, Telšių rajono policijos viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyrio nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės specialistais, Telšių Vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistais, Socialinių paslaugų centro darbo organizatore su socialinės rizikos šeimomis.

DARBO GRAFIKAS

PIRMADIENIS          7.30 – 11.30 ir 12 – 15.12
ANTRADIENIS          7.30 – 11.30 ir 12 – 15.12
TREČIADIENIS        7.30 – 11.30 ir 12 – 15.12
KETVIRTADIENIS   7.30 – 11.30  ir 12 – 15.12
PENKTADIENIS        7.30 – 11.30  ir 12 – 14.12

 

 Tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.

Socialinio darbo uždaviniai:

  1. 1. Saugoti ir ginti mokinių teises.
  1. 2. Įvertinti esamas ir numatyti galimas problemas, kurios gali kilti mokyklos bendruomenėje.
  1. 3. Rinkti, saugoti ir analizuoti pagrindinę informaciją apie vaiko gyvenimiškąją situaciją.
  1. 4. Siekti, kad kuo daugiau rizikos grupės mokinių būtų įtraukti į popamokinę veiklą.
  1. 5. Organizuoti mokykloje nemokamą maitinimą ir mokinio reikmenų įsigijimą.
  6. Organizuoti tėvų teisinį, pedagoginį švietimą. Kviesti tėvus labiau domėtis mokyklos reikalais.

 PRIORITETAS – SAUGIOS APLINKOS UŽTIKRINIMAS.

Facebook