Logopedas

Logopedas

 

Mokykloje dirba logopedė spec. pedagogė Irma Pociutė.

TIKSLAS

Teikti logopedinę pagalbą vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų. Siekti, kad mokiniai būtų ugdomi atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius ir optimalius gebėjimus.

UŽDAVINIAI

  • Organizuoti pratybas, tirti vaikų kalbą;
  • Bendradarbiauti su pedagogais ir specialistais, vaikų tėvais;
  • Tobulinti kvalifikaciją;
  • Kaupti duomenis bei gaminti mokymo priemones;
  • Analizuoti kalbos ir komunikacijos sutrikimų šalinimo efektyvumą;
  • Brandinti mokyklos bendruomenės teigiamas nuostatas į specialiųjų poreikių mokinius;
  • Sudaryti tinkamą mokymosi aplinką;
  • Padėti vaikams įsisavinti nesuprantamą mokomąją medžiagą:

PRIORITETAI

Logopedo veiklos prioritetas – veiklus ir aktyvus vaikas, mokantis taisyklingai kalbėti, rišliai pasakoti bei gebantis bendrauti besikeičiančioje aplinkoje.

Facebook