Veiklos sritys

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas.

 • Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
 • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
 • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • sporto klubų veikla, kodas 93.12;
 • kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • bibliotekos veikla, kodas 91.01;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
 • muziejų veikla, kodas 91.02;
 • spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos, kodas 18.1;
 • kita, niekur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99;

vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 5.20.20.

Facebook