Ketvirtokų edukacinis užsiėmimas

Saulėtą birželio 5 d. rytą 4 klasės mokiniai, mokytoja J. Vainauskienė ir tėveliai išvyko į Bubių sukarintos stovyklos edukacinį užsiėmimą “Linksmosios karinės pratybos”.

Linksmųjų karinių pratybų dalyviai buvo suskirstyti į dvi komandas. Kiekviena komanda kūrė savo šūkį, vėliavą ir šokį, jų taip pat laukė intensyvios užduotys su įvairiomis kliūtimis.

Karo lauko restorane ragavome kareiviškos košės.

Grįžome laimingi, su geromis emocijomis ir šypsenomis veiduose.

  4 kl. mokinės Danielos Dapšytės
Mama Jurgita Žabaliūnaitė

Apie centralizuotą mokinių priėmimą į Telšių rajono švietimo įstaigas

📍Pagrindinis prašymų priėmimas į Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigas mokytis nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.:

– nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. į formuojamas ikimokyklinio ugdymo grupes, priešmokyklinio ugdymo grupes, 1 klases, 5 klases, 9 / I gimnazijos klases, III gimnazijos klases;

– nuo balandžio 15 d. iki gegužės 31 d. į formuojamas neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo klases / grupes.

📍Papildomas prašymų priėmimas į Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigose laisvas vietas, 2023-2024 mokslo metams, vykdomas:

– nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 20 d. į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas;

– nuo rugpjūčio 15 d. iki rugsėjo 10 d. į neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas.

➡️Prašymai teikiami Telšių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://svietimas.telsiai.lt/.

➡️Prašymus galima teikti į dvi ugdymo įstaigas.

Ugdytis pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas pirmenybė teikiama ir priėmimas vykdomas pagal iš eilės nurodomus kriterijus:

1. vaikas šiuo metu ugdosi šioje įstaigoje;

2. vaikui, kuriam Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

3. vaikui, kuris turi įgimtų ar įgytų sutrikimų;

4. vaikui, kuris turi specialiųjų ugdymosi poreikių;

5. vaikui, kurį augina vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);

6. vaikui, kurio broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės) šiuo metu lanko šią mokymo įstaigą;

7. vaikui, kurio vienas iš tėvų yra bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo mokyklos mokinys, universiteto arba kolegijos nuolatinių studijų studentas;

8. vaikui, kurio nors vienas iš tėvų turi mažesnį nei 55 proc. darbingumo lygį;

9. vaikui, kurio vienas iš tėvų atlieka privalomą karo tarnybą.

Įvertinus išdėstytus kriterijus ir iškilus pirmumo klausimui, pirmenybė suteikiama atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir laiką.

➡️Ugdytis pagal bendrojo ugdymo programas pirmenybė teikiama ir priėmimas vykdomas pagal iš eilės nurodytus kriterijus:

1. vaikas šiuo metu mokosi šioje mokykloje;

2. vaikas gyvena mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (pagal deklaruojamą gyvenamą vietą);

3. vaikas turi įgimtų ar įgytų sutrikimų;

4. vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių;

5. vaiko broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės) šiuo metu lanko šią mokymo įstaigą;

6. vaikas gyvena Telšių rajono savivaldybėje (pagal deklaruojamą gyvenamą vietą).

Įvertinus išdėstytus kriterijus ir iškilus pirmumo klausimui, pirmenybė suteikiama atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir laiką.

➡️Vaikai dėl įgimtų ir įgytų intelekto / raidos sutrikimų turintys didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių gali būti priimami:

12.1. į Telšių lopšelį-darželį „Žemaitukas“ pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

12.2. į Telšių „Atžalyno“ progimnazijos Naujamiesčio skyrių pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo programas.

Tarptautinė triukšmo suvokimo diena

Šiais metais balandžio 26 d. minima Tarptautinė kovos su triukšmu diena. Ši diena skirta pažymėti visuotinį susirūpinimą dėl ilgalaikio triukšmo keliamos žalos visuomenės sveikatai.

Minint šią dieną ,,Pelėdžiukų” grupės vaikai prisijungė prie labai  reikšmingos, prevencinės  akcijos ,,Sugaukime tylą”. Vaikai diskutavo apie triukšmo žalą, stengėsi išgirsti kaip šlama medžiai, čiulba paukščiai. Mokėsi patylėti, išgirsti tylą. Ugdytiniai stengėsi suprasti, jog kiekvienas gali prisidėti prie triukšmo mažinimo savo aplinkoje.  Vaikai atliko ,,Tylos mankštą”, žaidė žaidimą ,,Tylos karalius”. Visi dar kartą įsitikino, kokia svarbi yra tyla.

Mokytoja Raimonda Žvirblienė

Profesinio veiklinimo pažintinis vizitas

Profesinės karjeros eigai yra reikšmingas kiekvienas žmogaus gyvenimo etapas. Paauglystės laikotarpiu vaikai bando įtvirtinti savąjį tapatumą, nusistatyti vaidmenį visuomenėje. Profesijos „pasimatavimas“, pabendravimas su įvairių sričių specialistais šio amžiaus mokiniams kviečia susimąstyti apie savo interesus, vertybes ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje.

Suteikta galimybe apsilankyti VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje ir VšĮ Telšių regioniniame profesinio mokymo centre šį kartą džiaugėsi Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos 8 klasės mokiniai. Įvardinti aštuntokų lūkesčiai – sužinoti, kas mūsų laukia po mokyklos baigimo, išsiaiškinti, kaip planuoti profesijos pasirinkimą – išsipildė.

Susipažinta su profesijomis: įvairių sričių gydytojų, vyr. slaugytojo, darbų saugos specialisto, apdailininko, statybininko, kompiuterinio projektavimo operatoriaus, dažytojo-tinkuotojo, automobilių mechaniko, padavėjo ir barmeno ir kt. Išsiaiškinta, koks įrankis vadinamas „žirafa“, kokia programa galima suprojektuoti namą kompiuteryje, kaip dekoruoti ir dažyti sienas, norint raminančios aplinkos. Praplėstas naujų sąvokų pažinimo ratas: dabar aišku, kuo rūpinasi neonatologė, kam reikalingas geriatrijos skyrius.

Mokinius sužavėjo ligoninės darbuotojų nuoširdumas, galimybė išbandyti medicinines apsaugos priemones ir diagnostinę įrangą, profesinio mokymo centro „stebuklinga“ virtuali biologijos klasė, pabendravimas su profesijos mokytojais praktinio mokymo kabinetuose, smagus žaidimas ir saldūs prizai.

Karjeros specialistė Jolanta Stonienė

Ugdomoji diena, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

Kovo 10 dieną gimnazijoje vyko įvairios veiklos, skirtos Kovo 11-ajai paminėti. Užsiėmimų metu pradinių klasių mokiniai darė Lietuvos vėliavos spalvų drugelius, kuriais vėliau papuošė gimnazijos langus, piešė Lietuvai dedikuotus piešinius, mokėsi dainų apie Tėvynę. Vėliau vaikai dalyvavo viktorinoje „Ką aš žinau apie Lietuvą“, organizuotą gimnazijos bibliotekininkės Z. Žalienės. Po smagios viktorinos grįžę į klases pradinių klasių mokiniai mokėsi giedoti Tautišką giesmę. Kol vieni moksleiviai dalyvavo gimnazijoje vykusiose veiklose, kiti repetavo kultūros centre  ir ruošėsi vakaro koncertui.

   5−12 klasių mokiniai taip pat aktyviai dalyvavo šventinėse veiklose. Pirmą pamoką jie dailyraščiu rašė tekstus „Bitelės ir jų piemuo“ bei „Laimingiausioji vasara“, o vėliau savo darbus galėjo pamatyti ekspozicijoje gimnazijos stende. Po to mokiniai dalyvavo protmūšyje, kurio metu galėjo pasitikrinti savo žinias apie Lietuvos istoriją, bei smagiai praleido laiką dainuodami karaoke apie Lietuvą. Grįžę į klases vyresnių klasių moksleiviai pynė tautines apyrankes.

    Dienos veiklas vainikavo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtas renginys – mūsų gimnazijos mokinių ir mokytojų bei kultūros centro organizuotas koncertas „Auganti Lietuva“.     Ačiū visiems mokiniams ir mokytojams, prisidėjusiems ir dalyvavusiems dienos renginiuose.

Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė V. Sakalauskienė

Tarptautinis projektas ,,Kartu paskaitykim knygelę“

– Mamyte, ar žinai kas yra laimė?
– Kai esi geros nuotaikos, kai esi sveikas, kai puikiai sekasi visi darbeliai.
– Neeee! Laimė yra lapė!

(E. Daciūtė)

          Sausio 10-20 dienomis ,,Pelėdžiukų“ grupės vaikai dalyvavo tarptautiniame projekte ,,Kartu paskaitykim knygelę“. Projekto metu žaismingai skaitėme rašytojos Evelinos Daciūtės knygelę ,,Laimė yra lapė“. Mūsų pažintis su autorės kūryba prasidėjo nuo knygos skaitymo, turinio ir iliustracijų aptarimo, o baigėsi – galybe nuostabių kūrybinių darbelių.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raimonda Valiuvienė

Facebook