1,2 % PARAMA GIMNAZIJAI

Brangūs Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos bendruomenės nariai,

           Materialinė bei kitokia parama labai reikalinga mūsų gimnazijai. Jūsų dėka mokykla gali tapti saugesne, patrauklesne, labiau atitinkančia mūsų visų lūkesčius. 2021 m. gautos lėšos bus tikslingai panaudotos ugdymo(si) aplinkos gerinimui.

           Tikėdamiesi Jūsų supratimo ir paramos, kreipiamės į Jus ir kviečiame skirti 1,2 procento pajamų mokesčio Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijai.
https://deklaravimas.vmi.lt/

Mūsų duomenys:
Įstaigos kodas: 190581588
Paramos gavėjo pavadinimas: Telšių r. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija
Buveinės adresas: Lazdynų Pelėdos g. 20, Tryškiai, Telšių raj.

Taip pat galite kreiptis į gimnazijos tarybą, kur Jums bus padėta  deklaruoti savo pasirinkimą. Su savimi reikia turėti asmens duomenis (asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta).

Gimnazijos Mokinių parlamentas

Facebook