Metodinė diena Tryškių gimnazijoje

Įgyvendinant Telšių švietimo centro profesinių kompetencijų tobulinimo ilgalaikės programos „Socialinis emocinis ugdymas ikimokyklinėse įstaigose“ I-o modulio „Vaikų emocinio ugdymo stiprinimas“ mokymus, 2021 m. vasario 24 dieną Tryškių gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams organizuota metodinė diena „Mažo žmogučio didelės emocijos“.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos R. Valiuvienė ir R. Jazdauskienė kolegėms pristatė parengtą video pranešimą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų ir jausmų raiškos plėtotė ugdomojoje veikloje“, kurio metu pasidalino seminarų metu įgytomis žiniomis apie socialinių emocinių įgūdžių lavinimo strategijas ir metodus ikimokykliniame amžiuje, intervizijos metodo strategija bei savo kurtomis, ugdomojoje veikloje naudojamomis priemonėmis emocijų vertinimui ir įsivertinimui.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos R. Valiuvienė ir R. Jazdauskienė

internetui2
internetui1
internetui
internetui3
internetui2 internetui1 internetui internetui3

Konkursas užsienyje

III gimnazijos klasės mokinė Sofija Savickaitė sausio 25 dieną dalyvavo tarptautiniame rusų kalbos diktanto konkurse. Diktuojama buvo nuotoliniu būdu. Konkursą organizavo Baltijos federalinis Imanuelio Kanto universitetas, veikiantis Kaliningrade (Rusija). Sofiją ruošė mokytojas Jonas Tamulevičius.

Sofijos-diplomas

Facebook