Tarptautinis virtualus eTwinning  seminaras

Balandžio 27-29 dienomis turėjau galimybę dalyvauti eTwinning tarptautiniame virtualiame profesinio tobulėjimo seminare „Mažų mokyklų bendruomenės kaimo vietovėse“ (angl. Small Schools Communities in Rural Areas) ir atstovauti ne tik savo mokyklai, bet ir šaliai (vos dvi vietos buvo skirtos Lietuvai).

Seminaras buvo orientuotas į mokytojus iš kaimo vietoių mokyklų. Jo metu buvo siekiama suburti kolegas iš skirtingų šalių, skatino bendrauti ir bendradarbiauti dirbant grupėse, aptarti iššūkius ir galimybes, su kuriomis susiduria kaimo vietovėse esančių mokyklų bendruomenės, susipažinti su programėlėmis ir IT įrankiais bei juos išbandyti užsiėmimų metu.

Džiaugiuosi, kad galiu tobulėti ir augti kartu su eTwinning bendruomene.

Seminaro programa:  https://eu.eventscloud.com/file_uploads/3b69f2b0b983fd6e6132820f602bdb64_Programme-RuralSchools-final.pdf

Mokytoja Neringa Lemežienė

Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija dalyvavo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir savivaldybės
bendrai finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“. Birželio 17-18 dienomis 5-11 klasių mokiniai
įdomiai vasaros laiką leido Balsių stovykloje: vyko įvairios sportinės varžybos, gimnazijos šauliai surengė
įtraukias veiklas, stovyklautojai grojo, dainavo, šoko. Balsiuose neliko nė vieno nuobodžiaujančio…
Penktadienį vakare į stovyklą buvo pakviesti ir atvyko mokinių tėvai, apsilankė Tryškių seniūnas A.
Jokubauskis. Prie laužo gimnazijos direktorius J. Maneikis apžvelgė besibaigiančius mokslo metus, o
vakarėjant ir mokyklos mokytojus, ir tėvus dar labiau suartino nuoširdūs pokalbiai ir bendros dainos.
Šeštadienį, išvažiuodami iš stovyklos, mokiniai vienbalsiai kartojo:
-Patiko. Labai patiko.


Irena Baranauskienė

Facebook