Administracijos kontaktai

Administracija:

Direktorius: Juozas Maneikis
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: Kristina Vainauskienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: Raimonda Valiuvienė
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams:

Facebook