Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos

bendruomenės narių dėmesiui !

Rugsėjo 1 d. į mokslo metų pradžios šventę, kuri prasidės 10 val., mokiniai bus vežami nurodytu laiku šiais maršrutais.

Stasys Ringys

Mokyklinis autobusas;

1.    9.00 val. Šiaudinė.  
2.    9.10 val. Kairiškiai.
3.    9.15 val. Meškiai.
4.    9.20 val. Sukančiai.
5.    9.25 val. Mokykla.
6.    9. 30 val. Maldeniai.
7.    9.40 val. Dirmeikiai.
8.    9.55 val. Mokykla.

Jonas Lekavičius

Mokyklinis autobusas;

1.    9.15 val. Pakalniškiai.
2.    9.25 val. Mantvydai.
3.    9.27 val. Paškuvėnai.
4.    9.35 val. Vainočiai.
5.    9.45 val. Bušai.
6.    9.55 val. Mokykla.

Maršrutinis autobusas;

1.    8.50 val. Kiršiai.
2.    9.00 val. Dūseikių pensionatas.
3.    9.10 val. Dūseikių plytinė.
4.    9.13 val. Dūseikių durpynas.
5.    9.18 val. Ubiškė.
6.    9.20 val. Ubiškės stotelė.
7.    9.23 val. Virvytė.
8.    9..30 val. Kaunatava
9.   9.33 val. Žemalėnai.
10.  9.36 val. Vainočiai.
11.  9.41 val. Raudondvaris.
12.  9.46 val. Tryškių kelias.
13.  9.50 val. Pabalvė.
14.  9.57 val. Mokykla.

Mokiniai namo bus išvežami po renginio 12.val. 00 min.

Padėkos vakaras

Kiekvienas mokinys yra nepakartojama kūrybinė laboratorija su nežabota fantazija, kurios skrydis beribis ir nesuvaldomas. (K.Čiukovskis)

Birželio 21 d. gimnazijoje skambėjo juokas, padėkos žodžiai ir dainos… Taip gimnazijos bendruomenė atšventė paskutinę mokslo metų dieną! Prieš atsisveikindami vasarai spėjome vienas kitam padėkoti. Renginio metu  buvo paminėti visi aktyviai dalyvavę mokykliniame gyvenime: olimpiadų, konkursų nugalėtojai, mokiniai, aktyvistai. Visi apdovanoti ne tik padėkos raštais, bet ir ženkleliais, suvenyrais.

Ačiū visiems už  puikius ir gausius veiklų mokslo metus! Gerų atostogų!

Ketvirtokų edukacinis užsiėmimas

Saulėtą birželio 5 d. rytą 4 klasės mokiniai, mokytoja J. Vainauskienė ir tėveliai išvyko į Bubių sukarintos stovyklos edukacinį užsiėmimą “Linksmosios karinės pratybos”.

Linksmųjų karinių pratybų dalyviai buvo suskirstyti į dvi komandas. Kiekviena komanda kūrė savo šūkį, vėliavą ir šokį, jų taip pat laukė intensyvios užduotys su įvairiomis kliūtimis.

Karo lauko restorane ragavome kareiviškos košės.

Grįžome laimingi, su geromis emocijomis ir šypsenomis veiduose.

  4 kl. mokinės Danielos Dapšytės
Mama Jurgita Žabaliūnaitė

Apie centralizuotą mokinių priėmimą į Telšių rajono švietimo įstaigas

📍Pagrindinis prašymų priėmimas į Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigas mokytis nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.:

– nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. į formuojamas ikimokyklinio ugdymo grupes, priešmokyklinio ugdymo grupes, 1 klases, 5 klases, 9 / I gimnazijos klases, III gimnazijos klases;

– nuo balandžio 15 d. iki gegužės 31 d. į formuojamas neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo klases / grupes.

📍Papildomas prašymų priėmimas į Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigose laisvas vietas, 2023-2024 mokslo metams, vykdomas:

– nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 20 d. į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas;

– nuo rugpjūčio 15 d. iki rugsėjo 10 d. į neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas.

➡️Prašymai teikiami Telšių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://svietimas.telsiai.lt/.

➡️Prašymus galima teikti į dvi ugdymo įstaigas.

Ugdytis pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas pirmenybė teikiama ir priėmimas vykdomas pagal iš eilės nurodomus kriterijus:

1. vaikas šiuo metu ugdosi šioje įstaigoje;

2. vaikui, kuriam Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

3. vaikui, kuris turi įgimtų ar įgytų sutrikimų;

4. vaikui, kuris turi specialiųjų ugdymosi poreikių;

5. vaikui, kurį augina vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);

6. vaikui, kurio broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės) šiuo metu lanko šią mokymo įstaigą;

7. vaikui, kurio vienas iš tėvų yra bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo mokyklos mokinys, universiteto arba kolegijos nuolatinių studijų studentas;

8. vaikui, kurio nors vienas iš tėvų turi mažesnį nei 55 proc. darbingumo lygį;

9. vaikui, kurio vienas iš tėvų atlieka privalomą karo tarnybą.

Įvertinus išdėstytus kriterijus ir iškilus pirmumo klausimui, pirmenybė suteikiama atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir laiką.

➡️Ugdytis pagal bendrojo ugdymo programas pirmenybė teikiama ir priėmimas vykdomas pagal iš eilės nurodytus kriterijus:

1. vaikas šiuo metu mokosi šioje mokykloje;

2. vaikas gyvena mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (pagal deklaruojamą gyvenamą vietą);

3. vaikas turi įgimtų ar įgytų sutrikimų;

4. vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių;

5. vaiko broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės) šiuo metu lanko šią mokymo įstaigą;

6. vaikas gyvena Telšių rajono savivaldybėje (pagal deklaruojamą gyvenamą vietą).

Įvertinus išdėstytus kriterijus ir iškilus pirmumo klausimui, pirmenybė suteikiama atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir laiką.

➡️Vaikai dėl įgimtų ir įgytų intelekto / raidos sutrikimų turintys didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių gali būti priimami:

12.1. į Telšių lopšelį-darželį „Žemaitukas“ pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

12.2. į Telšių „Atžalyno“ progimnazijos Naujamiesčio skyrių pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo programas.

Tarptautinė triukšmo suvokimo diena

Šiais metais balandžio 26 d. minima Tarptautinė kovos su triukšmu diena. Ši diena skirta pažymėti visuotinį susirūpinimą dėl ilgalaikio triukšmo keliamos žalos visuomenės sveikatai.

Minint šią dieną ,,Pelėdžiukų” grupės vaikai prisijungė prie labai  reikšmingos, prevencinės  akcijos ,,Sugaukime tylą”. Vaikai diskutavo apie triukšmo žalą, stengėsi išgirsti kaip šlama medžiai, čiulba paukščiai. Mokėsi patylėti, išgirsti tylą. Ugdytiniai stengėsi suprasti, jog kiekvienas gali prisidėti prie triukšmo mažinimo savo aplinkoje.  Vaikai atliko ,,Tylos mankštą”, žaidė žaidimą ,,Tylos karalius”. Visi dar kartą įsitikino, kokia svarbi yra tyla.

Mokytoja Raimonda Žvirblienė

Facebook