Ugdomoji diena, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

Kovo 10 dieną gimnazijoje vyko įvairios veiklos, skirtos Kovo 11-ajai paminėti. Užsiėmimų metu pradinių klasių mokiniai darė Lietuvos vėliavos spalvų drugelius, kuriais vėliau papuošė gimnazijos langus, piešė Lietuvai dedikuotus piešinius, mokėsi dainų apie Tėvynę. Vėliau vaikai dalyvavo viktorinoje „Ką aš žinau apie Lietuvą“, organizuotą gimnazijos bibliotekininkės Z. Žalienės. Po smagios viktorinos grįžę į klases pradinių klasių mokiniai mokėsi giedoti Tautišką giesmę. Kol vieni moksleiviai dalyvavo gimnazijoje vykusiose veiklose, kiti repetavo kultūros centre  ir ruošėsi vakaro koncertui.

   5−12 klasių mokiniai taip pat aktyviai dalyvavo šventinėse veiklose. Pirmą pamoką jie dailyraščiu rašė tekstus „Bitelės ir jų piemuo“ bei „Laimingiausioji vasara“, o vėliau savo darbus galėjo pamatyti ekspozicijoje gimnazijos stende. Po to mokiniai dalyvavo protmūšyje, kurio metu galėjo pasitikrinti savo žinias apie Lietuvos istoriją, bei smagiai praleido laiką dainuodami karaoke apie Lietuvą. Grįžę į klases vyresnių klasių moksleiviai pynė tautines apyrankes.

    Dienos veiklas vainikavo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtas renginys – mūsų gimnazijos mokinių ir mokytojų bei kultūros centro organizuotas koncertas „Auganti Lietuva“.     Ačiū visiems mokiniams ir mokytojams, prisidėjusiems ir dalyvavusiems dienos renginiuose.

Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė V. Sakalauskienė

Apie centralizuotą mokinių priėmimą į Telšių rajono švietimo įstaigas

📍Pagrindinis prašymų priėmimas į Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigas mokytis nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.:

– nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. į formuojamas ikimokyklinio ugdymo grupes, priešmokyklinio ugdymo grupes, 1 klases, 5 klases, 9 / I gimnazijos klases, III gimnazijos klases;

– nuo balandžio 15 d. iki gegužės 31 d. į formuojamas neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo klases / grupes.

📍Papildomas prašymų priėmimas į Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigose laisvas vietas, 2023-2024 mokslo metams, vykdomas:

– nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 20 d. į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas;

– nuo rugpjūčio 15 d. iki rugsėjo 10 d. į neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas.

➡️Prašymai teikiami Telšių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://svietimas.telsiai.lt/.

➡️Prašymus galima teikti į dvi ugdymo įstaigas.

Ugdytis pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas pirmenybė teikiama ir priėmimas vykdomas pagal iš eilės nurodomus kriterijus:

1. vaikas šiuo metu ugdosi šioje įstaigoje;

2. vaikui, kuriam Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

3. vaikui, kuris turi įgimtų ar įgytų sutrikimų;

4. vaikui, kuris turi specialiųjų ugdymosi poreikių;

5. vaikui, kurį augina vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);

6. vaikui, kurio broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės) šiuo metu lanko šią mokymo įstaigą;

7. vaikui, kurio vienas iš tėvų yra bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo mokyklos mokinys, universiteto arba kolegijos nuolatinių studijų studentas;

8. vaikui, kurio nors vienas iš tėvų turi mažesnį nei 55 proc. darbingumo lygį;

9. vaikui, kurio vienas iš tėvų atlieka privalomą karo tarnybą.

Įvertinus išdėstytus kriterijus ir iškilus pirmumo klausimui, pirmenybė suteikiama atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir laiką.

➡️Ugdytis pagal bendrojo ugdymo programas pirmenybė teikiama ir priėmimas vykdomas pagal iš eilės nurodytus kriterijus:

1. vaikas šiuo metu mokosi šioje mokykloje;

2. vaikas gyvena mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (pagal deklaruojamą gyvenamą vietą);

3. vaikas turi įgimtų ar įgytų sutrikimų;

4. vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių;

5. vaiko broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės) šiuo metu lanko šią mokymo įstaigą;

6. vaikas gyvena Telšių rajono savivaldybėje (pagal deklaruojamą gyvenamą vietą).

Įvertinus išdėstytus kriterijus ir iškilus pirmumo klausimui, pirmenybė suteikiama atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir laiką.

➡️Vaikai dėl įgimtų ir įgytų intelekto / raidos sutrikimų turintys didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių gali būti priimami:

12.1. į Telšių lopšelį-darželį „Žemaitukas“ pagal ikimokyklinio ugdymo programą;

12.2. į Telšių „Atžalyno“ progimnazijos Naujamiesčio skyrių pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo programas.

Tarptautinis projektas ,,Kartu paskaitykim knygelę“

– Mamyte, ar žinai kas yra laimė?
– Kai esi geros nuotaikos, kai esi sveikas, kai puikiai sekasi visi darbeliai.
– Neeee! Laimė yra lapė!

(E. Daciūtė)

          Sausio 10-20 dienomis ,,Pelėdžiukų“ grupės vaikai dalyvavo tarptautiniame projekte ,,Kartu paskaitykim knygelę“. Projekto metu žaismingai skaitėme rašytojos Evelinos Daciūtės knygelę ,,Laimė yra lapė“. Mūsų pažintis su autorės kūryba prasidėjo nuo knygos skaitymo, turinio ir iliustracijų aptarimo, o baigėsi – galybe nuostabių kūrybinių darbelių.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raimonda Valiuvienė

Aukštųjų mokyklų mugėje 2023

Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos mokiniai sausio 19 dieną lankėsi renginyje „Aukštųjų mokyklų mugė 2023”. Kauno „Žalgirio” arenoje aukštųjų mokyklų atstovai, stojimo komisijų nariai, esami bei būsimieji studentai diskutavo aktualiais studijų pasirinkimo klausimais. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su aukštųjų mokyklų siekiais ir tikslais, studijų programomis, pasirinkimo galimybėmis ir priėmimo tvarka. Pristatytos karjeros galimybės ir perspektyvos, baigus profesinę mokyklą.

Prisirinkę naudingos informacijos ne tik sau, bet ir mokykloje likusiems draugams, mokiniai grįždami dalijosi įspūdžiais, išlikusiais po renginio. Merginos Ugnė, Skaistė, Viltė, Živilė ir Daina klausėsi motyvacinės kalbos „Džiaugtis ar liūdėti?”, kurioje lektorė kvietė nepasiduoti, net ir baimės akivaizdoje siekti tai, ko nori. Stojant reikėtų rinktis daugiau nei vieną variantą, o nepataikius iš pirmo karto, visada galima keisti savo pasirinkimą. Prieš priimant sprendimą reikėtų išbandyti save įvairiose srityse, pažinti skirtingų profesijų žmonių ir taip suprasti, kas tinka ir patinka. Arnas motyvaciniame pranešime „Kaip gimsta idėjos ir kokių kompetencijų reikės 2030 metais?“ išgirdo patarimą, kad idėjas naujam verslui geriausia generuoti ne vienam, o komandoje. Gretą G. sudomino muzikiniai robotai, skirti vaikų ritmo lavinimui bei kompiuteriu kuriami muzikos garsai. Mykolas M., pasikalbėjęs su pilotu apie aviatoriaus profesiją, sužinojo apie reikiamą fizinį pasiruošimą. Apie karininko profesiją klausydamiesi, Mykolas V. ir Arminas susipažino su karininkų laipsniais, sužinojo, kaip nepalūžti psichologiškai nuo kasdienės rutinos, kokio išsilavinimo reikia, norint įgyti šią profesiją.

Kamilė R., Kamilė A., Alvyda, Ineta, Justina, Agnė ir Roberta domėjosi pasirengimu studijoms šiose Lietuvos aukštosiose mokyklose: Mykolo Riomerio universitete, Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje, Sveikatos mokslų universitete, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. Mokinės sužinojo, kokių reikia egzaminų, kokie stojamieji balai būtini, norint studijuoti valstybės finansuojamose vietose. Išklausyti motyvaciniai pranešimai bei gauti atsakymai į rūpimus klausimus padės jaunuoliams susikurti teisingą viziją, įvertinti turimus talentus ir juos pritaikyti ateities profesijai.

Prieškalėdinė advento popietė

Gruodžio 23 d. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijoje vyko prieškalėdinė advento popietė, kurios metu bendruomenė ne tik linksminosi, bet ir plėtė savo žinias apie advento laikotarpį.

Šventinė popietė vyko aktų salėje, kurioje 5 – IV klasių mokiniai pristatė iš anksto paruoštas užduotis apie lietuvių advento laikotarpio papročius, istoriją, kultūrinius bruožus. Šeštokai ir septintokai suko advento ratelius bei kvietė visus kartu pažaisti. Mįsles įminti kvietė penktokai, o aštuntokai aiškino, kodėl per adventą senovės lietuviai nedirbo tam tikrų darbų. Devintokai papasakojo apie to laikmečio kultūriniais bruožus, dešimtokai priminė kokius burtus atlikti Kūčių vakarą.

Dvyliktokų papuoštoje salėje skambėjo kalėdinės giesmės ir melodijos. Jas atliko muzikos mokyklos mokiniai (mokytojos Lilijana Petraitytė, Birutė Laurinavičienė). Šokių studijos „Virvytė“ šokėjai nuotaikinga choreografine kompozicija „Vai atvažiuoja Kalėda“ privertė visus suklusti, nes kartu su jais pasirodė Kalėda, pradžiuginęs visus saldžiomis dovanėlėmis.

Sudainavus finalinę „Džiaugsmingų šventų Kalėdų“ dainą, mokyklos bendruomenė susidėto aplink Kūčių stalą ir dalijosi mokinių paruoštais šventiniais patiekalais. Stalas buvo papuoštas vienuoliktokų nupintu advento vainiku.

Renginio organizatorė – Rimantė Laurinavičienė

Konkursas Kalėdų tema

Vyko respublikinis nuotolinis 5-7 klasių mokinių integruotas anglų kalbos, lietuvių
kalbos ir dailės eilėraščių konkursas „Namai ten – kur Kalėdos“. Reikėjo sukurti eilėraštį, jį
išversti į anglų kalbą ir papildyti iliustracija. Iš mūsų gimnazijos dalyvavo penktokai Erlandas,
Mantas Aleksandras ir Urtė.
Žemiau esančioje ,,YouTube” nuorodoje rasite videoparodą, kur galite pamatyti mūsų
mokinukų darbelius greta kitų konkurso dalyvių.


Penktokus konsultavo mokytojos Neringa Lemežienė, Nomeda Dužinskaitė-Statkienė, Rita
Masiulienė.

Edukacija į Žemaičių kaimo muziejų

Edukacija Žemaičių kaimo muziejuje Gruodžio 14 d. 4 klasės mokiniai lankėsi Žemaičių kaimo muziejuje, kur dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Adventas. Atbėga elnias devyniaragis“. Užsiėmimo metu mokiniai susipažino su senosiomis Advento tradicijomis, papročiais, Kūčių patiekalais. Daug emocijų suteikė žvakių gaminimas, ateities spėjimas liejant vašką, Kūčių patiekalų ragavimas. Telšių Katedros aikštėje gėrėjomės papuošta eglute, stiklo Betliejaus prakartėle. Apsilankėme Kalėdinių eglučių alėjoje. Pradinių klasių mokytoja J. Vainauskienė

Facebook