VGTU svečių vizitas gimnazijoje

Lapkričio 17 dieną sulaukėme svečių iš sostinės. Mūsų gimnazijos II-IV klasių moksleiviai buvo kviečiami paklausyti VGTU studentų Miglės ir Mindaugo, kurie papasakojo apie studijas universitete, pristatė gausų studijų krypčių bei ,,užklasinės“ veiklos pasirinkimą studijų metu šiame universitete. VGTU Kūrybinių industrijų fakulteto prodekanė, lektorė D. Lisauskienė vedė paskaitą ,,Laisvalaikis: linksmybės ir žaidimai ar mokymasis kitaip“.

Moksleiviai dėkojo svečiams, asmeniškai teikė klausimus dėl dominančių studijų programų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raimonda Valiuvienė

Ugdomoji diena ,,Žemaičių istorija, kalba, kultūra”

Lapkričio 25 dieną mokykloje buvo organizuotos įvairios veiklos, skirtos žemaičių istorijai, kalbai, kultūrai. Mokiniai, norėdami pagilinti žinias apie savo gimtą kraštą, žiūrėjo ir aptarė filmą „Žemaitija“, bendravo su Stanislovu Kasparavičiumi – buvusiu Žemaičių muziejaus ,,Alka” direktoriumi, knygos „Žemaitija – paslapčių žemė“ autoriumi. Vėliau vyko darbas grupėse: vieni piešė žemaičių simbolius, kiti piešė ir rašė žemaitiškus žodžius, gamino knygų skirtukus, ruošė žemaitiškus valgius. Atskirai pradinių klasių mokiniams ir vyresniesiems vyko viktorinos, kur dalyviai turėjo galimybę atskleisti, parodyti savo žinias apie Žemaitijos reikšmingiausius įvykius, asmenybes, atpažinti ir įvardyti žymias lankytinas vietas, į bendrinę kalbą išversti rečiau vartojamus žemaitiškus žodžius. Bibliotekoje veikė knygų paroda „Žemaitija – mano kraštas“. Visų klasių mokiniai lankėsi Tryškių miestelio gyventojo, garsaus tautodailininko, medžio drožėjo Prano Dužinsko muziejuje. Baigiamoji pamoka sujungė bendram šokiui, žemaitiškai dainai visą mokyklos bendruomenę. Buvo pažadinta ir kulinarinė atmintis: ragavome mokinių ir jų mamų paruoštų žemaitiškų valgių.

Toks renginys ne tik įprasmina 2022 metus kaip Žemaičių kalbos metus, bet ir taps paskata toliau puoselėti savo kalbą.

Humanitarinių ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė, istorijos mokytoja

Nijolė Pocevičienė

Išvyka į Telšių priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą

Lapkričio 17 dieną 2 klasės mokiniai vyko į Telšių  priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. Ekskursijos vadovas ir kiti pareigūnai aprodė visą pastatą, ugniagesių automobilius, gelbėjimo įrangą, greito nusileidimo stulpus, poilsio kambarius, daugybę apdovanojimų. Pareigūnai  papasakojo, kokius gelbėjimo darbus atlieka, kaip gesina gaisrus ir gelbėja autoavarijose nukentėjusius žmones, talkina kitoms specialiosioms tarnyboms, gelbėja skęstančiuosius.  Vaikams priminė saugaus elgesio taisykles,  įvardino dažniausias gaisrus sukeliančias priežastis, kokių veiksmų būtina imtis kilus gaisrui.

Mokiniai suprato, kokia sudėtinga, pavojinga, bet kartu labai reikalinga gaisrininko-gelbėtojo profesija.

Pradinių klasių mokytoja Vilma Zamarienė

Tolerancijos diena

Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos namas. Gimnazijos mokytojai ir klasės auklėtojai su mokiniais pamokų metu bei per klasės valandėles, kalbėjosi apie savo artimiausią aplinką. Diskutavo ar mokiniai pastebi, atkreipia dėmesį į žmonių tarpusavio santykius, tolerancijos/netolerancijos atvejus. Mokyklos mokiniai sukūrė aplikacinį gimnazijos Tolerancijos namą. Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šios iniciatyvos.

Socialinė pedagogė Dalia Juozapavičienė

Penktokų skaitymo patirtys

Penktokai ne tik mėgsta skaityti, bet ir sugeba įdomiai perteikti savo skaitymo įspūdžius.

Šį kartą veikėjai, veiksmo vieta, kartais ir konfliktai atsiskleidė „knygos dėžutėje“. Kam įdomu, kas tai yra, užsukite į mokyklos biblioteką. Apžiūrėsite parodėlę, o gal ir koks penktokas šalia atsiradęs papasakos.

Lietuvių kalbos mokytoja Rita Masiulienė

TOLERANCIJOS NAMAS

Lapkričio 16-ąją darželyje minėjome tarptautinę Tolerancijos dieną. Šių metų dienos idėja – Tolerancijos namas. Su vaikais aptarėme žodžio ,,Tolerancija“ reikšmę. Kalbėjome, kad tolerancija  – tai pagarba kitiems, pakantumas, mandagumas, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks. Darželio vaikai kūrė, piešė, klijavo savo namus, kuriuose smagu ir gera gyventi.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Raimonda Žvirblienė

Facebook