Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:
Kristina Vainauskienė