Akcija ,,DAROM“ Tryškių darželyje

Ketvirtadienį, balandžio 21 dieną,  mūsų darželio kieme vyko aplinkos tvarkymo ir švarinimo akcija ,,DAROM. Akcijos tikslas – skatinti ugdytinius prižiūrėti gamtą ir juos supančią aplinką, rinkti šiukšles, jas rūšiuoti.

Mažieji akcijos dalyviai darželio teritorijoje šlavė takelius, grėbė senus lapus, rinko šiukšles, šakeles, kankorėžius. Visi vaikai džiaugėsi, kad darželio erdvė tapo švaresnė. Po darbų vaikai vaišinosi sausainiais ir gėrė sultis.

Mokytoja Raimonda Žvirblienė

Atsirado naujų edukacinių erdvių

Mūsų gimnazija, siekdama geros mokyklos požymių, dalyvauja kokybės krepšelio programoje. Tai tikslinė valstybės dotacija. Yra sudarytas veiklos tobulinimo planas. Vienas iš numatytų žingsnių – naujų edukacinių erdvių įrengimas. Grįžę po pavasario atostogų mokiniai pajus, kad mokykloje daugiau spalvų, žaismės, kad mokytis galima ne tik iš vadovėlio.

Rita Masiulienė

Metodinės tarybos pirmininkė

Susitikimai su lektoriumi Evaldu Karmaza

Balandžio 8 dieną, gimnazijoje, vyko įdomūs bei motyvuojantys susitikimai su lektoriumi-psichologu Evaldu Karmaza. Paskaitos tema moksleiviams – „Nieko nenoriu, motyvacija mokytis“, kurios metu lektorius moksleivius motyvavo mokytis, išsikelti ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Paskaitos „Profesinis santykis su dabartine moksleivių karta“ pedagogams metu, energingas ir daug praktikos šioje srityje sukaupęs psichologas, pakvietė dalyvius į diskusiją, išklausė, dalijosi savo patirtimi.

Psichologo pristatyti metodai padės pedagogams mokant ir skatinant mokinius būti aktyvesniais dalyviais, o ne pasyviais klausytojais jų pamokose. Žinios, praktiniai patarimai gauti seminaro metu, padės pedagogams motyvuoti moksleivius, kūrybiškai organizuoti ugdymo procesą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raimonda Valiuvienė

Facebook